Ordensregler for KIF-motion

For at sikre en optimal træningsoplevelse for alle, beder vi dig om at følge vores ordensregler. Har du spørgsmål til nedenstående regler, står vores instruktører altid til rådighed eller henvend dig på mail til motion@kongerslevif.dk 

I motionscenteret er en gruppe frivillige uddannede instruktører.

Alle nye medlemmer kan tilbydes en introduktionstime før selvtræning påbegyndes.

Efter indmeldelse og betaling af medlemskab er der mulighed for udarbejdelse af et træningsprogram, som kan revideres med passende mellemrum efter aftale.

  • Medlemmet har ansvar og pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevante for udarbejdelse af et træningsprogram.
  • Man viser hensyn til de andre medlemmer og instruktører. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.
  • Mobiltelefon kan medbringes, men al mobilsamtale skal foregå uden for lokalet og maskiner må ikke optages pga. mobilbrug.
  • Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer uden deres samtykke.
  • Hvis du vil høre anden musik end den der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner.
  • Motionscenteret kan anvendes i tidsrummet mellem kl. 5.00 og kl. 23.00.
  • Motionscenteret kan være lukket som følge af vedligeholdelse eller særlige arrangementer.

Brud på ordensreglerne medfører bortvisning fra centeret og kan medføre udelukkelse. Der vil ikke ske tilbagebetaling af kontingentet.

Medlemskab

Medlemskabet af KIF-motion er personligt, og adgangsbrikken må ikke udlånes til andre.
Børn/unge under 15 år kan ikke opnå medlemskab af KIF-motion. Børn/unge mellem 15-18 år skal have en af forældrenes accept til oprettelse af abonnement, og evt. erstatning af ødelagt udstyr tilskrives forældrene.

KIF-motion har ingen erstatnings- eller forsikringspligt overfor medlemmerne. Al træning forgår på eget ansvar.Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet.

Beklædning, omklædning og medbragte ting

Benyt træningstøj, rene indendørssko og håndklæde ved træning i KIF-motions lokaler.
Udendørssko kan anbringes i skoreolen ved indgangen, de må ikke anvendes i træningslokalet. KIF-motion er ikke ansvarlig for indholdet i skabene.

Opførsel

KIF-motion ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner hos os. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

Personalets anvisninger skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Behandling af udstyr

Træningsudstyret skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, de er beregnet til.
Håndvægte eller vægtstænger/vægtskiver SKAL have gulvkontakt inden de slippes.
Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug. Træningsudstyr skal aftørres efter brug med papir og desinfektionsmiddel, som forefindes i motionscenteret, smid brugt papir m.v. i affaldsspanden.

Indoor Cycling

Ved udeblivelse fra hold til Indoor Cycling kan der opkræves et gebyr af medlemmet.
Der skal anvendes håndklæde ifbm. træning, men kravet kan fraviges af instruktøren. Cyklen og gulvet under cyklen skal rengøres efter brug og alle håndtag løsnes efter brug.

Ingen adgang til centret uden gyldig adgangsbrik

Der er kun adgang for medlemmer i KIF-motionscenter. Adgangsbrikken er strengt personlig og skal anvendes hver gang du går ind i centeret, også hvis man ankommer flere på samme tid. Adgangsbrikken må IKKE overdrages til andre.

Det er derfor ikke tilladt at lukke nogen ind i centret uden gyldigt medlemskab. Der er nultolerance og medfører øjebliklig udelukkelse af medlemskab.

Fremvisning af centret for ikke-medlemmer kan aftales med instruktørerne, der kan ligeledes aftales en prøvetime.
Det er tilladt at tage din baby med så længe barnet opholder sig i en lift eller lignende under hele din træning. Større børn er velkomne i træningslokalerne, men må ikke benytte maskinerne.

Doping

Doping accepteres ikke. Salg eller brug af doping i centeret medfører politianmeldelse og øjeblikkelig bortvisning.

Kontrol og overvågning

Der er for medlemmernes sikkerhed og for kontrol, opsat kamera flere steder i centeret. Formålet med overvågning er at kontrollere, at centeret kun benyttes af betalende medlemmer, og at de gældende regler for brug af centeret bliver overholdt. 
Der er overvågning 24 timer i døgnet, der gemmes i op til 30 dage. Optagelserne kan ses af een person fra bestyrelsen og det er også denne person, der behandler optagelserne.
Optagelserne fra overvågningen bliver kun brugt, såfremt der er ødelæggelser i centeret, forsvundet udstyr, regler der ikke bliver overholdt, eller hvis der er mistanke om, at der er nogen, der benytter centeret uden at være medlem. I sådanne tilfælde vil bestyrelsen kontakte de implicerede til en samtale, udelukkelse fra centeret eller en politianmeldelse.