Håndbold - Forældre

Forældre i håndboldafdelingen

Forældre skal vise respekt for arbejdet i klubben og for klubbens trænere/ledere.

Forældre må meget gerne tage initiativ til sociale aktiviteter. Det sociale aspekt på holdet behøver ikke altid at handle om håndbold. Der kræves ikke andre forudsætninger end lyst for at tage del i klubbens liv.

Der skal bruges kørsel til kampe og tidtagere ved hjemmekampe. Der er mange muligheder for at give en hånd med, og henvendelse kan ske til dit barns træner eller en person i håndboldudvalget.

Som forældre må I gerne komme med ros og anerkendelse til børnene under træning og kamp. Vi vil derimod ikke acceptere det modsatte eller instruktioner om spillet. Dette vil blive påtalt, og der kan evt. ske bortvisning fra hal.

Vær ikke for ambitiøs på dit barns vegne, da det kan ødelægge meget for barnet, holdet og trænerne. Husk på at det er dit barn, der spiller håndbold – ikke dig.

Det anbefales ikke at fokusere på, om barnet scorer mål, da dette blandt andet kan betyde, at barnet primært tænker i egen succes frem for holdets succes. Som forældre skal man i stedet rose og anerkende barnet for eksempelvis en god aflevering eller en god arbejdsindsats. Det er vigtigt at fokusere på de gode ting i spillet, frem for sejre og nederlag. Det er aldrig sjovt at tabe, men det hjælper ikke at tildele dommeren skylden for nederlaget. Dette er alt sammen noget, der vil bidrage til barnets og holdets udvikling på lang sigt.

Det kan i sjældne tilfælde ske, at vi er nødt til at sætte jeres barn uden for sidelinjen i forbindelse med træning eller kamp og først lade barnet deltage næste gang. Dette kan eksempelvis være, hvis barnet er for træt og begynder at drille de andre børn, eller hvis barnet slår de andre børn.

Vi forventer, at I som forældre, bakker os op. Trænerne tager aldrig diskussioner med forældre, mens der er børn til stede. Det accepteres ikke, at utilfredshed formidles på sidelinjen. Forældre er derimod meget velkomne til at ringe til trænerne efter kampen, hvis I mangler en forklaring eller lignende, da det kun er i dialog med jer, at vi kan forbedre os, samt sikre at der er en god forventningsafstemning.

Fokusområder i forhold til at indgå på et håndboldhold:

  • Spillerne skal tale ordentligt til hinanden.
  • Giv aldrig negativ kritik af hinanden, hverken på eller uden for banen.
  • Spillerne skal være gode repræsentanter for klubben.
  • Kritisér aldrig dommerens kendelser, da du alligevel ikke kan omstøde kendelsen.
  • Tak modstanderen pænt for kampen.
  • Sig undskyld hvis en modspiller kommer til skade.
  • Fokusér på det sociale aspekt og opbygning af venskaber.
  • Fair play frem for alt